POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administratorem danych pozyskiwanych za pośrednictwem strony internetowej jest CAMELEO Leśniewicz Gradkowska Spółka Jawna z siedzibą ul. Sikorskiego 139, 63-100 Psarskie.

Strona internetowa działa zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującymi, w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

Administrator sklepu zobowiązuje się do ochrony przekazywanych przez Użytkowników danych osobowych przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym ich wykorzystaniem.

Administrator danych osobowych przetwarza je w celu realizacji umów zawieranych za pośrednictwem sklepu internetowego oraz w celach związanych z marketingiem bezpośrednim własnych produktów.

Administrator dokłada wszelkich starań technicznych oraz gwarantuje zachowanie należytej staranności, mającej na celu ochronę interesów osób, których dotyczy niniejsza Polityka Prywatności, a więc osób których dotyczą zbierane dane.

Użytkownik podaje swoje dane osobowe potrzebne do rejestracji dobrowolnie.

Zgodnie z obowiązującym prawem, w przypadku żądania usunięcia danych osobowych Klienta, usunięciu nie ulegają dane osobowe Klienta, znajdujące się w dokumencie sprzedaży przechowywanym na potrzeby fiskalne.

Administrator przekazuje zebrane dane osobowe Klienta, w zakresie niezbędnym do dokonania dostawy produktu do Klienta, wybranemu przewoźnikowi.

Administrator pobiera dane osobowe w postaci imienia oraz adresu e-mail w przypadku kierowania do niego zapytań poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie sklepu. Na podane dane kontaktowe udzielana jest odpowiedź na nadesłane zapytanie do sklepu.

Administrator danych osobowych zbiera dane osobowe do określonych celów, ujętych poniżej:

a) otrzymania oferty

b) dostawa produktów i obsługa procesu reklamacyjnego

c) obsługi procesu rejestracji konta Użytkownika, przy wykorzystaniu dostępnego panelu rejestracyjnego na stronie

d) logowania do konta, będącego podstroną sklepu w celu kontrolowania składanych przez Klienta zamówień

e) zapisu do newslettera

f) kontaktu poprzez formularz kontaktowy

Administrator przetwarza następujące dane: Imię/Nazwisko/E-mail/Telefon/Adres/Miasto/Kod Pocztowy/Kraj/Województwo/Region/Fax/Firma/NIP.
Użytkownik ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również żądania ich usunięcia z bazy danych . W celu realizacji tych uprawnień

Użytkownik może skontaktować się ze Administratorem sklepu wysyłając e-mail na adres: office@cameleo.pl bądź też listownie na adres Sprzedawcy:

„CAMELEO” Leśniewicz Gradkowska Spółka Jawna
ul. Sikorskiego 139
63-100 Psarskie

Polityka cookies
Strona internetowa nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Plikami typu cookies są pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę internetową Użytkownika na jego komputerze, pozwalające na identyfikację Użytkownika oraz utrwalające jego preferencje na podstawie historii odwiedzanych witryn internetowych.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych ( przeglądarka internetowa ) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Pliki typu cookies umożliwiają utrzymanie sesji użytkownika bez konieczności ponownego wpisywania loginu i hasła na każdej podstronie.

Rodzaje plików cookies:
a) stałe;
b) analityczne;
c) zewnętrzne.

Strona internetowa zbiera pliki cookies w następujących celach:

a) konfiguracji strony internetowej – umożliwiają ustawienia funkcji i usług na stronie internetowej,
b) bezpieczeństwo strony internetowej – umożliwiają weryfikację autentyczności oraz optymalizację wydajności strony internetowej
c) zapamiętania danych z wypełnionych formularzy zamówienia lub danych logowania,
d) uwierzytelnianie – umożliwiają informowanie, gdy użytkownik jest zalogowany, dzięki czemu strona internetowa może pokazywać odpowiednie informacje i funkcje,
e) dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji użytkownika
f) optymalizacji korzystania ze strony internetowej przez użytkownika
g) tworzenia anonimowych statystyk które pomagają zrozumieć w jaki sposób Użytkownik korzysta ze strony internetowej, co umożliwia ulepszenie jej struktury i zawartości

Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
a) czas nadejścia zapytania
b) czas wysłania odpowiedzi
c) nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP
d) informacje o błędach, jakie nastąpiły przy transakcji HTTP
e) adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika – w przypadku gdy przejście do strony sklepu nastąpiło poprzez odnośnik]
f) informacje o przeglądarce Użytkownika
g) informacje o adresie IP

Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
Wszyscy pracownicy Administratora zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie ochrony danych osobowych.
Dostęp do danych osobowych mają wyłącznie osoby, które posiadają odpowiednie upoważnienie do dostępu do danych.

Postanowienia Końcowe
W sprawach nieuregulowanych niniejszą polityką prywatności zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy ustawy o ochronie danych osobowych oraz kodeksu cywilnego.
Pytania i zastrzeżenia dotyczące polityki prywatności sklepu należy kierować na adres:  office@cameleo.pl lub poprzez numer telefonu: 61 28 35 899.
Postanowienia niniejszej polityki prywatności nie mają na celu ograniczać ani wyłączać jakichkolwiek praw klienta będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964roku – kodeks cywilny, przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
Rozwój technologii internetowej, zmiany ustawodawcze w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój sklepu mogą wpłynąć na zmiany w zasadach polityki prywatności sklepu. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do niniejszej polityki.
Wszelkie materiały a w szczególności  elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów, znaki towarowe oraz inne informacje, dostępne w serwisie na stronie internetowej stanowią przedmiot praw wyłącznych sklepu lub podmiotów współpracujących ze sklepem. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych i korzystają z ustawowej ochrony prawnej.
W przypadku naruszenia o którym mowa w pkt 5 powyżej zostaną zastosowane odpowiednie kroki prawne, adekwatne do zastosowanego naruszenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Na stronie internetowej znajdują się linki odnoszące do stron partnerów biznesowych. Administrator zaleca każdorazowe zapoznanie się z wewnętrznymi przepisami oraz zasadami obowiązującymi na stronach partnerów sklepu, gdyż obowiązują tam odrębne zasady i przepisy niż w sklepie.
Zmiana treści niniejszej polityki prywatności może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed ich wejścia w życie.
Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wprowadzane zmiany w polityce prywatności może usunąć swoje konto.

Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od 01.01.2022